stop Dezinformacji
I rosyjskiej propagandzie

Anti-Disinformation Warsaw Summit

Warsaw, 4-5 October 2023

Aktualności

s

Przewodniczący KRRiT: błyskawicznie uzgodniliśmy szczegóły współpracy w ramach Deklaracji Warszawskiej

„Podczas dzisiejszych obrad bez żadnych trudności osiągnęliśmy porozumienie we wszystkich kwestiach finansowo-operacyjnych, m.in. ustaliliśmy budżet dla naszych działań oraz powołaliśmy z każdego kraju konkretną osobę odpowiedzialną za szybką i sprawną wymianę informacji” – powiedział Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

w

Szczyt Przeciw Dezinformacji: w walce z dezinformacją w Estonii pomoże europejska Ustawa o serwisach internetowych

Estonia liczy na to, że najbardziej agresywna w publikowaniu kremlowskiej propagandy platforma Telegram zostanie zakwalifikowana przez Komisję Europejską jako duża platforma internetowa, zobowiązana do kontrolowania i moderowania dystrybuowanych treści.

t

Przedstawicielka Ukrainy na szczycie w Warszawie: Putin zrobi wszystko, by rozbić solidarność Zachodu z walczącą Ukrainą

W walce z wszechobecną rosyjską dezinformacją nie możemy zapominać o tym, że wolność prasy i słowa to wartości bezcenne. Jednak propaganda nie ma nic wspólnego z rzetelnym informowaniem, a za fake newsami trafiającymi do naszych społeczeństw stoją nie dziennikarze, a służba bezpieczeństwa Putina. Dlatego musimy stale przypominać naszym zachodnim przyjaciołom i sojusznikom, że narracja Moskwy opiera się wyłącznie na kłamstwach" – przestrzega Olha Herasymiuk, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ukrainy.

d

Przedstawiciel Rumunii na szczycie w Warszawie: sygnatariusze Deklaracji Warszawskiej stoją na pierwszej linii frontu walki z dezinformacją

„Dezinformacja to olbrzymie wyzwanie dla całej UE, jednak obecnie w największym stopniu uderza ona w państwa jej wschodniej flanki. To bardzo ważne, że przedstawiciele tak wielu krajów tego regionu Europy są obecni tutaj, w Warszawie, i wypracowują wspólną strategię obrony naszych podstawowych wartości: wolności słowa i wolności prasy" – wyjaśnia Valentin-Alexandru Jucan, wiceprzewodniczący rumuńskiej Narodowej Rady Audiowizualnej.

e

Przedstawiciel Łotwy na szczycie w Warszawie: nic tak nie jednoczy naszej części Europy, jak walka z fake newsami Kremla

„Walka z rosyjską dezinformacją to jeden z priorytetów działań instytucji odpowiedzialnych na stabilność i wiarygodność łotewskiego rynku medialnego od co najmniej czterech lat, dlatego cieszę się, że podobną postawę i determinację prezentują również inne kraje regionu obecne na tym szczycie w Warszawie" – podkreśla Ivars Abolins, szef Narodowej Rady Mediów Elektronicznych Łotwy.

w

Szczyt przeciw Dezinformacji: Węgry oczekują zmian prawnych na poziomie europejskim

Prawo węgierskie nie pozwala na zmianę statutu Krajowego Urzędu ds. Mediów i Telekomunikacji. A w chwili obecnej, urząd ten nie ma kompetencji do prowadzenia spraw dotyczących dezinformacji.

e

Szczyt Przeciw Dezinformacji: większość informacji w mediach to informacje prawdziwe

Węgierski Narodowy Urząd ds. Mediów i Telekomunikacji dostosowuje swoje regulacje do powstających platform i dostrzega nowe wyzwania . Jak podkreśla Balazs Jo, zastępca dyrektora ds. monitorowania i analizy programów w Narodowym Urzędzie ds. Mediów i Telekomunikacji oraz Radzie ds. Mediów zapotrzebowanie na kontrolowanie nowych platform rośnie, jednak regulatorzy nie mają narzędzi ani wiedzy, a czasami również umocowania w systemie prawnym.

i

5 państw podpisało Deklarację o współpracy w zwalczaniu dezinformacji

Wspólna deklaracja Litwy Łotwy, Polski, Rumunii i Ukrainy o współpracy oraz wzajemnym wsparciu w zwalczaniu dezinformacji i wielowymiarowej propagandy została podpisana 4 października 2023 r. podczas Warszawskiego Szczytu przeciw Dezinformacji. „Dezinformacja uruchamia mechanizmy, które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego, strategicznego i suwerenności państw” – podkreślają Sygnatariusze.

t

Przewodniczący KRRiT: celem Rosji jest wzbudzenie nienawiści w społeczeństwie

Rosja za pomocą profesjonalnie prowadzonych działań dezinformacyjnych realizuje trzy cele: podzielenie polskiego społeczeństwa, wzbudzenie niechęci Polaków do własnego kraju, na tyle, by poddali się rosyjskiej dominacji oraz dążenie do osłabienia Polski poprzez jej alienację w NATO – uważa Maciej Świrski, prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

e

Szczyt Przeciw Dezinformacji: w Estonii tubą rosyjskiej dezinformacji jest platforma Telegram

Estonia to jeden z krajów, w którym rosyjska dezinformacja ma charakter szczególnie agresywny. Kremlowska propaganda jest rozpowszechniana poprzez media społecznościowe, szczególnie platformę Telegram. Estoński regulator liczy na to, że Komisja Europejska, w myśl Ustawy o Serwisach Internetowych (DSA), która wejdzie w życie w lutym 2024 r. zakwalifikuje Telegram jaką dużą platformę internetową, na której ciążyć będzie obowiązek kontroli treści.

y

Zapis transmisji konferencji „Stop dezinformacji i rosyjskiej propagandzie”

Przedstawiciele instytucji regulujących rynek medialny w Polsce, Ukrainie, Estonii, Rumunii oraz na Węgrzech, Łotwie i Litwie spotkali się na szczycie „Stop dezinformacji i rosyjskiej propagandzie”, aby zademonstrować jedność w obronie wolności słowa, opartej na rzetelnych i prawdziwych wiadomościach.

r

Europa Środkowa coraz bardziej zjednoczona w walce z dezinformacją Putina

Przedstawiciele instytucji regulujących rynek medialny w Polsce, Ukrainie, Estonii, Rumunii oraz na Węgrzech, Łotwie i Litwie spotkali się na szczycie „Stop dezinformacji i rosyjskiej propagandzie”, aby zademonstrować jedność w obronie wolności słowa, opartej na rzetelnych i prawdziwych wiadomościach.

Mara Nadara Luse, szefowa Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Analizy Informacyjnej w łotewskiej Radzie Narodowych Mediów Elektronicznych. Fot. PAP/Teodor Klepczyński

Nasze systemy prawne muszą być bezlitosne dla fake newsów

„Łotwa, podobnie jak Litwa i Estonia, w szczególny sposób narażona jest na agresywną rosyjską dezinformację — nie tylko ze względu na położenie geograficzne, ale też znaczącą liczbę Rosjan u nas zamieszkujących. Dlatego łotewski system prawny bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii blokowania kanałów telewizyjnych, stacji radiowych czy profili w mediach społecznościowych, które powielają propagandę Kremla. Ryga, jako pierwsza stolica w UE, zdecydowało o znaczącym ograniczeniu działania telewizji Russia Today i deklarujemy, że nie było to nasze ostatnie słowo” – powiedziała Mara Nadara Luse, szefowa Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Analizy Informacyjnej w łotewskiej Radzie Narodowych Mediów Elektronicznych.

Vadim Gasperskij, przewodniczący Wydziału Prawnego Komisji ds. Radia i Telewizji Republiki Litwy. Fot/PAP Teodor Klepczyński

Litwa chce się dzielić doświadczeniami w skutecznej walce z fake newsami

„Już od 2013 r. Litwa stawiana jest w całej Europie za wzór zdecydowanych i skutecznych działań przeciwko dezinformacji oraz wojnie hybrydowej prowadzonej przez Kreml. Rozpoczęcie pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę dodatkowo nas zmobilizowało — zdelegalizowaliśmy szereg programów telewizyjnych powiązanych z koncernem GAZPROM, przyjęliśmy rygorystyczną ustawę ograniczającą działalność mediów finansowanych przez rządy Rosji czy Białorusi. Jesteśmy otwarci, by dzielić się tymi doświadczeniami z naszymi sojusznikami, a także korzystać z ich pomysłów oraz rozwiązań” – powiedział Vadim Gasperskij, przewodniczący Wydziału Prawnego Komisji ds. Radia i Telewizji Republiki Litwy.

Fot. PAP/Teodor Klepczński

Propaganda Kremla jest jak trucizna, która stopniowo niszczy demokrację

„Społeczeństwa demokratyczne i jego instytucje zbyt często w historii ignorowały zagrożenie związane z agresywną i kłamliwą polityką informacyjną swych przeciwników, a gdy już uświadamiały sobie jego skalę – bywało już za późno. Tym bardziej cieszę się z naszego spotkania na Zamku Królewskim w Warszawie i deklaracji, która zostanie dziś podpisana. To istotny krok w budowie prawdziwej europejskiej solidarności w obronie podstawowej wartości, jaką jest wolność słowa oparta na wiarygodnych, zweryfikowanych informacjach przygotowywanych przez rzetelne źródła” – powiedział Valentin-Alexandru Jucan, wiceprzewodniczący rumuńskiej Narodowej Rady Audiowizualnej podczas szczytu „Stop Dezinformacji i rosyjskiej propagandzie”.

Fot. PAP/Teodor Klepczński

Fake newsy Kremla przez lata usypiały czujność wolnego świata

Kolejne pokolenia Rosjan dorastają pod wpływem fałszywej propagandy, przedstawiającej w sposób kłamliwy obraz współczesnego świata. Owa propaganda Kremla ma charakter totalny, przypominający najbardziej mroczne czasy nazistowskie czy sowieckie. Przesiąknięci strachem i nienawiścią Rosjanie nie tylko napadli na mój kraj, ale stale dopuszczają się też zbrodni wojennych, za które będą musieli ponieść odpowiedzialność” – tłumaczyła Olha Herasymiuk, przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ukrainy, podczas I edycji szczytu „Stop dezinformacji i rosyjskiej propagandzie” na Zamku Królewskim w Warszawie.

Fot. PAP/Teodor Klepczński

Przewodniczący KRRiT: dezinformacja nie dotyczy tylko mediów, to problem społeczny

Rosja posiada długą tradycję i praktykę w szerzeniu propagandy, dziś znacznie groźniejszej, ponieważ technologie służące do jej rozpowszechniania pozwalają na działania na o wiele większą skalę – wskazał Maciej Świrski, prezes Krajowej Rady radiofonii i Telewizji w przemowie otwierającej Anti Disinformation Warsaw Summit.

Porozumienie regulatorów

Deklaracja o współpracy i wzajemnym wsparciu zawarta w Warszawie w dniu 4 października 2023 r. między następującymi organami regulacyjnymi ds. mediów z państw Europy Środkowo-Wschodniej i krajów bałtyckich, zwanymi dalej "Sygnatariuszami":

 • Lietuvos radijo ir televizijos komisija [Litewską Komisją ds. Radia i Telewizji], Republika Litewska,
 • Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome [Krajową Radą ds. Mediów Elektronicznych], Republika Łotewska,
 • Krajową Radą Radiofonii i Telewizji (KRRiT), Rzeczpospolita Polska,
 • Consiliul National al Audiovizualului [Krajową Radą ds. Audiowizualnych], Rumunia,
 • Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення [Krajową Radą Ukrainy ds. Telewizji i Radiofonii], Ukraina.

Wystąpienia przedstawicieli organów regulacyjnych

e

Szczyt Przeciw Dezinformacji: większość informacji w mediach to informacje prawdziwe

e

Szczyt Przeciw Dezinformacji: w Estonii tubą rosyjskiej dezinformacji jest platforma Telegram

Mara Nadara Luse, szefowa Wydziału ds. Współpracy Międzynarodowej i Analizy Informacyjnej w łotewskiej Radzie Narodowych Mediów Elektronicznych. Fot. PAP/Teodor Klepczyński

Nasze systemy prawne muszą być bezlitosne dla fake newsów

Vadim Gasperskij, przewodniczący Wydziału Prawnego Komisji ds. Radia i Telewizji Republiki Litwy. Fot/PAP Teodor Klepczyński

Litwa chce się dzielić doświadczeniami w skutecznej walce z fake newsami

Fot. PAP/Teodor Klepczński

Propaganda Kremla jest jak trucizna, która stopniowo niszczy demokrację

Fot. PAP/Teodor Klepczński

Fake newsy Kremla przez lata usypiały czujność wolnego świata

Fot. PAP/Teodor Klepczński

Przewodniczący KRRiT: dezinformacja nie dotyczy tylko mediów, to problem społeczny

Dzień 1.

4. Październik 2023 - Transmisja one-line

10:00-16:00
 • 10:00 - 10:45

  Rejestracja uczestników

 • 10:45 – 11:00

  Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji Przewodniczący KRRiT Maciej Świrski

 • 11:00 – 11:45

  Wystąpienia przedstawicieli zagranicznych organów regulacyjnych

 • 11:45 – 12:00

  Przerwa kawowa (Sala Rady)

 • 12:00 – 12:45

  Wystąpienia przedstawicieli zagranicznych organów regulacyjnych c.d.

 • 12:45 – 14:00

  Lunch (Sala Rady)

 • 14:00 – 14:15

  Podsumowanie konferencji

 • 14:15 – 14:30

  Podpisanie Deklaracji o współpracy i wzajemnym wsparciu na rzecz przeciwdziałania dezinformacji

 • 14:30 – 14:45

  Wspólne zdjęcia uczestników

 • 14:45 – 16:00

  Konferencja prasowa

Dzień 2.

5. Październik 2023

 • Drugiego dnia konferencji odbędzie się panel dyskusyjny w trybie roboczego spotkania z udziałem przedstawicieli delegacji krajów – uczestników ANTI-DISINFORMATION WARSAW SUMMIT

Artykuły

 • s

  Przewodniczący KRRiT: błyskawicznie uzgodniliśmy szczegóły współpracy w ramach Deklaracji Warszawskiej

  „Podczas dzisiejszych obrad bez żadnych trudności osiągnęliśmy porozumienie we wszystkich kwestiach finansowo-operacyjnych, m.in. ustaliliśmy budżet dla naszych działań oraz powołaliśmy z każdego kraju konkretną osobę odpowiedzialną za szybką i sprawną wymianę informacji” – powiedział Maciej Świrski, przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

 • i

  5 państw podpisało Deklarację o współpracy w zwalczaniu dezinformacji

  Wspólna deklaracja Litwy Łotwy, Polski, Rumunii i Ukrainy o współpracy oraz wzajemnym wsparciu w zwalczaniu dezinformacji i wielowymiarowej propagandy została podpisana 4 października 2023 r. podczas Warszawskiego Szczytu przeciw Dezinformacji. „Dezinformacja uruchamia mechanizmy, które stanowią realne zagrożenie dla bezpieczeństwa informacyjnego, strategicznego i suwerenności państw” – podkreślają Sygnatariusze.

 • r

  Europa Środkowa coraz bardziej zjednoczona w walce z dezinformacją Putina

  Przedstawiciele instytucji regulujących rynek medialny w Polsce, Ukrainie, Estonii, Rumunii oraz na Węgrzech, Łotwie i Litwie spotkali się na szczycie „Stop dezinformacji i rosyjskiej propagandzie”, aby zademonstrować jedność w obronie wolności słowa, opartej na rzetelnych i prawdziwych wiadomościach.

Patroni Medialni

 • TVP
 • Polskie Radio
 • PAP