Szczyt przeciw Dezinformacji: Węgry oczekują zmian prawnych na poziomie europejskim

w

Prawo węgierskie nie pozwala na zmianę statutu Krajowego Urzędu ds. Mediów i Telekomunikacji. A w chwili obecnej, urząd ten nie ma kompetencji do prowadzenia spraw dotyczących dezinformacji.

Dr György Ocskó, międzynarodowy doradca prawny Krajowego Urzędu ds. Mediów i Telekomunikacji oraz Rady Mediów uważa, że Węgry muszą ten stan prawny zmienić, nadając krajowemu regulatorowi wszelkie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z rozpowszechnianiem mowy nienawiści.

„Węgry uczestniczą w pracach europejskiej grupy organów regulacyjnych ds. mediów, która ma podgrupę zajmującą się zwalczaniem dezinformacji i my w tej podgrupie aktywnie uczestniczymy, aby walka z dezinformacją mogła być prowadzona skuteczniej na poziomie europejskim” – podkreśla Dr György Ocskó.

Warszawski Szczyt przeciw Dezinformacji odbywa się w dniach 4-5 października 2023 r. w Zamku Królewskim w Warszawie.

Patroni Medialni

  • TVP
  • Polskie Radio
  • PAP