Mówcy

 • Vadim

  Vadim Gasperskij

  Dyrektor Departamentu Prawnego
  The Radio and Television Commission of Lithuania (LRTK)

  Vadim Gasperskij jest absolwentem Uniwersytetu Mykolasa Romerisa w Wilnie, gdzie w 2014r. uzyskał tytuł licencjata prawa, a w 2016 r. tytuł magistra prawa.

  Pan Gasperskij rozpoczął swoją karierę w Okręgowym Sądzie Administracyjnym w Wilnie, gdzie w latach 2016-2018 pracował jako asystent sędziego.

  Od 2018 r., pan Gasperskij pracuje w Komisji Radia i Telewizji Litwy jako szef Departamentu Prawnego.

  Jako wiodący specjalista w dziedzinie prawa medialnego, pan Gasperskij był aktywnie zaangażowany w harmonizację i opracowanie prawa medialnego, ochronę praw autorskich w Internecie oraz prawną walkę z dezinformacją w audiowizualnych usługach medialnych zarówno na Litwie, jak i na poziomie międzynarodowym.

   

 • Olha

  Olha Herasymiuk

  Przewodnicząca Narodowej Rady Telewizji i Radiofonii Ukrainy
  National Council of Television and Radio Broadcasting of Ukraine

  Olha jest znaną ukraińską dziennikarką, prowadzącą programy telewizyjne i menedżerem telewizyjnym.

  Po ukończeniu Wydziału Dziennikarstwa na Kijowskim Uniwersytecie Państwowym, przez siedemnaście lat pracowała w mediach drukowanych. Odbyła staże w Stanach Zjednoczonych (US News & World Report; Gannett News Service) i Holandii, a przez trzy lata pracowała jako niezależna korespondentka dla BBC.

  W 1995 roku rozpoczęła pracę w telewizji, gdzie była autorką i osobą prowadzącą wiele projektów telewizyjnych i popularnych talk show. Była producentem generalnym znanej ukraińskiej firmy telewizyjnej i radiowej "1+1".

  Olha posiada również tytuł magistra polityki zagranicznej i aktywnie uczestniczyła w pracach ukraińskiego parlamentu jako członek Komisji Wolności Słowa i Informacji oraz Komisji Integracji Europejskiej. Była zastępcą przewodniczącego Stałej Delegacji Rady Najwyższej Ukrainy do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. 

  Olha jest członkiem Komitetu Sterującego Rady Europy ds. Mediów i Społeczeństwa Informacyjnego.

  Od 2014 r., czyli od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, Olha jest członkiem Krajowej Rady Telewizji i Radiofonii Ukrainy, a w 2020 r. została przewodniczącą tego organu. Po wejściu w życie ukraińskiej ustawy "O mediach", która wdrożyła przepisy dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, kierowany przez nią regulator mediów jest obecnie kluczowym organem państwowym w zakresie reform i wdrażania procesów integracji europejskiej w sferze mediów.

 • o

  Balázs Jó

  Zastępca Dyrektora Departamentu Monitorowania i Analiz
  National Media And Infocommunications Authority and the Media Council (NMHH)

  Pan Balázs Jó jest zastępcą szefa Dyrekcji Monitoringu i Analiz Programowych w Radzie Mediów Narodowego Urzędu ds. Mediów i Infokomunikacji (Węgry). Przed objęciem obecnego stanowiska pełnił funkcję kierownika Działu Analiz Programowych w Krajowej Komisji Radia i Telewizji. Wcześniej pracował jako analityk w tym samym dziale. Przez ponad dekadę p. Balázs Jó konsekwentnie reprezentował węgierski organ regulacyjny w EPRA i ERGA. Ponadto aktywnie uczestniczył w różnych projektach międzynarodowych, w tym w rozwoju możliwości nagrywania audiowizualnego dla władz medialnych na Cyprze i Malcie.

  Pan Balázs Jó uzyskał tytuł magistra socjologii oraz komunikacji i mediów na Uniwersytecie Naukowym Eötvös Loránd w Budapeszcie.

 • valentin

  Valentin-Alexandru Jucan

  Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Audiowizualnej Rumunii
  National Audiovisual Council

  Valentin-Alexandru JUCAN pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Audiowizualnej Rumunii, w randze sekretarza stanu. Został powołany na drugą kadencję w tym organie i posiada duże doświadczenie w administracji publicznej. Pełni również funkcję wiceprzewodniczącego rady EPRA – Europejskiej Platformy Organów Regulacyjnych.
  Pan JUCAN zdobył wykształcenie w Akademii Muzycznej ‘Gheorghe Dima’, a następnie specjalizował się w prawie, sprawach europejskich i dziennikarstwie.

  Jest absolwentem renomowanego międzynarodowego programu przywództwa i dziennikarstwa znanego jako program ‘Edward R. Murrow’, sponsorowany przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych i odbywa się zarówno w Waszyngtonie, jak i Nowym Jorku. Ponadto pan JUCAN ukończył studia podyplomowe w zakresie komunikacji strategicznej i operacji w środowisku informacyjnym w Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych.

  Znaczna część przygotowania pana JUCANA została przeprowadzona w ramach Dyrekcji Spraw Europejskich w wyższej izbie rumuńskiego parlamentu, tj. w Senacie.

  Podczas swojej kadencji, pan JUCAN priorytetowo traktował ochronę wolności słowa, ustanowienie mechanizmu zwalczania dezinformacji oraz wdrożenie obowiązkowych krajowych programów edukacji medialnej. Inne kluczowe tematy w programach prowadzonych przez pana JUCANA obejmują ochronę nieletnich, a także zwalczanie mowy nienawiści skierowanej przeciwko osobom ze względu na ich pochodzenie etniczne lub orientację seksualną. Współpraca międzyinstytucjonalna i dialog są podstawowymi kryteriami, którymi pan JUCAN się kieruje, zajmując się kwestiami powszechnymi w branży audiowizualnej.

   

 • Mara

  Māra Madara Lūse

  Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Analityki Informacji
  National Electronic Mass Media Council

  "Jestem kierownikiem działu współpracy międzynarodowej i analizy informacji w Krajowej Radzie Mediów Elektronicznych na Łotwie. Wcześniej pracowałam jako zastępca kierownika Działu Monitoringu, dzięki czemu mam rozszerzoną wiedzę na temat pracy regulatora mediów w zakresie dezinformacji. Jednym z moich obszarów odpowiedzialności jest promowanie umiejętności korzystania z mediów. Ponadto, ukończyłem Uniwersytet Łotewski, uzyskując tytuł magistra prawa, a część mojej pracy magisterskiej koncentrowała się również na dezinformacji w programach telewizyjnych".

 • Rothla

  Rohtla Helen

  Dyrektor Departamentu Informacji Społecznej
  Consumer Protection and Technical Regulatory Authority (CPTRA)

  Helen Rohtla kieruje obecnie Działem Społeczeństwa Informacyjnego w estońskim Urzędzie Ochrony Konsumentów i Regulacji Technicznych (CPTRA). Jej dział jest odpowiedzialny za utrzymanie porządku publicznego w Internecie i usługach medialnych. CPTRA działa jako krajowy organ regulacyjny dla audiowizualnych usług medialnych. W ostatnich latach koncentrowała się na zwalczaniu propagandy wojennej, mowy nienawiści w Internecie i usługach medialnych.

 • Surmacz

  Wojciech Surmacz - prowadzący

  Prezes Polskiej Agencji Prasowej
  Polska Agencja Prasowa

  Wojciech Surmacz – obecnie Prezes Polskiej Agencji Prasowej; wcześniej pracował jako szef redakcji gospodarczej Polskiego Radia, a następnie wicedyrektor radiowej Trójki. W latach 2014 – 2016 był redaktorem naczelnym „Gazety Bankowej” i wGospodarce.pl. Wcześniej pracował w miesięczniku „Forbes”, tygodniku „Newsweek Polska” i dzienniku „Puls Biznesu”.

 • swirski

  Maciej Świrski

  Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

  Magister historii (Uniwersytet Warszawski), tytuł MBA (zarządzanie informatyką) uzyskany w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, ukończył Polish Municipals Training Program - Wisconsin University – Milwaukee, innowator, społecznik, edukator. Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.
  Od 1996 roku pracował w branży nowych technologii. Pomysłodawca pierwszej w Polsce dwudziestoczterogodzinnej transmisji w Internecie na żywo koncesjonowanego ogólnopolskiego programu radiowego; w 1998 roku doprowadził do jej realizacji.

  W latach 2006-2009 był członkiem Zarządu Polskiej Agencji Prasowej, gdzie nadzorował piony finansowy, techniczny i internetowy.

  Opracował strategię Agencji, szczególnie w zakresie zastosowania nowych technologii (audio i video w strumieniu treści agencyjnych). Nadzorował wykonanie planu restrukturyzacyjnego zmieniającego technologiczne oblicze PAP SA, jak np. zbudowanie nowego systemu agencyjnego, umożliwiającego dystrybucję pakietowanych treści multimedialnych (tekst, foto, audio, video), opisanych metadanymi zgodnie ze standardem IPTC.    

  W roku 2012 założył Redutę Dobrego Imienia - fundację, której statutowym celem jest obrona dobrego imienia Polski na drodze prawnej i informacyjnej. Jako pierwszy postawił publicznie kwestię związku pomiędzy wizerunkiem Polski a bezpieczeństwem narodowym. Pod jego kierunkiem powstał szereg raportów Reduty w których m.in. analizowno przemysł transmisji strumieniowej (streaming) i zmiany, które „rewolucja streamingowa” wywołuje w światowych mediach i przemyśle infotainmentu, obecność  dezinformacji w polskich i światowych mediach ze szczególnym uwzględnieniem rosyjskich „środków aktywnych” (Active Measures) niszczących wizerunek Polski.

  Od kwietnia 2017 do lipca 2018 był członkiem Zarządu Polskiej Fundacji Narodowej, odpowiedzialnym za prowadzenie programu komunikacji strategicznej w USA, który miał na celu dotarcie z polskimi treściami do opiniotwórczych środowisk w Stanach Zjednoczonych.

  Od 2017 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej, jako jej wiceprzewodniczący, a od 2021 jako przewodniczący. Rada Nadzorcza PAP pod jego kierunkiem nadzorowała plan zmian technologicznych i organizacyjnych PAP oraz likwidację „długu technologicznego”, który powstał w Agencji w latach 2010-2015, wprowadziła nowe usługi dla klientów Agencji, wdrożyła działania blokujące dezinformację (serwis Fake Hunter) i aktywizowała Polską Agencję Prasową na arenie międzynarodowej.

  Szczególnie interesuje się zastosowaniem nowoczesnych form komunikowania się przez ludzi “pokolenia sieci” w kontekście współcześnie następującej zmiany technologicznej i wpływu tej zmiany na przekazywanie polskiego kodu kulturowego.

  Laureat Nagrody „Strażnik Pamięci” Tygodnika DoRzeczy dla Reduty Dobrego Imienia - 2015 r.
  Nagrodzony „Zwiastunem Dobrej Nowiny” przez Akcję Katolicką i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży za produkcję filmu „Z Wilna do nieba” - 2017 r.
  Otrzymał Perłę Honorową miesięcznika Polish Market dla Reduty Dobrego Imienia za krzewienie polskich wartości i tradycji - 2017 r.

   

Patroni Medialni

 • TVP
 • Polskie Radio
 • PAP